Perspektywy współpracy gospodarczej ze Słowacją

Wicemarszałek Sergiusz Karpiński spotkał się z ambasadorem Słowacji Františkiem Ružička, któremu towarzyszył konsul generalny Republiki Słowackiej Ivan Horski oraz konsul honorowy Marian Czerny. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Marian Jarosz.
Ambasador František Ružička podziękował na wstępie za opiekę, jaką otoczono obywateli Słowacji, którzy zostali poszkodowani podczas zawalenia się hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. W opinii wicemarszałka Sergiusza Karpińskiego, którą podzielił ambasador, z tragedii tej musimy wyciągnąć wnioski zmierzające do koordynacji współpracy polskich, słowackich i czeskich służb ratowniczych. W dalszym ciągu spotkania omówiono stan stosunków polsko-słowackich, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów gospodarczych. Województwo śląskie łączy z Samorządowym Krajem Żylińskim porozumienie o współpracy międzyregionalnej w dziedzinie edukacji i nauki, gospodarki, integracji europejskiej, kultury oraz turystyki. W jego ramach dokonywana jest wymiana nauczycieli oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Bliskie są także kontakty między uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego. Współpraca gospodarcza dotyczy głównie małych i średnich przedsiębiorstw działających po obu stronach granicy. Koordynatorem tych działań po stronie polskiej jest Regionalna Izba Gospodarcza, która – zdaniem konsula honorowego Mariana Czernego – należy do najprężniej działających w Polsce. Nasi południowi sąsiedzi korzystają także z doświadczeń Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Wspólnie opracowujemy i realizujemy unijne projekty w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG oraz przy współudziale Euroregionu „Beskidy” – projektów dofinansowywanych poprzez Wspólny Fundusz Małych Projektów PHARE CBC Polska-Słowacja. Wskutek zabiegów obu stron trasę szybkiego ruchu na odcinku Żylina-Żywiec-Bielsko-Biała włączono do unijnych projektów infrastruktury drogowej. Podczas spotkania wskazywano na konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu polsko-słowackim, oraz na potrzebę połączenia komunikacyjnego Portu Lotniczego w Pyrzowicach z lotniskiem w Żylinie. Możliwy jest także rozwój współpracy w przemyśle motoryzacyjnym, zwłaszcza małych i średnich firm kooperujących z Oplem, Fiatem i Huyndai/KIA W opinii rozmówców niezbędna jest kontynuacja forum gospodarczych, które odbywają się kolejno w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Przyjęto, że powinny one uzyskać wsparcie ze strony samorządów Województwa Śląskiego i Kraju Żylinskiego.