Ocalono ponad 100 połączeń regionalnych

Wyjaśnienie w sprawie dofinansowania przez Samorząd Województwa Śląskiego kolei regionalnych
W związku z nieścisłościami zawartymi w relacjach środków masowego przekazu dotyczących planowanych redukcji połączeń pasażerskich oraz działań Samorządu Województwa Śląskiego wyjaśniamy: 1. Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 27 marca b.r. podjął uchwałę, na mocy której zwiększono dofinansowanie przewozów regionalnych z planowanych 60 mln do 70,2 mln zł. Dla pasażerów, konsekwencją tej decyzji jest utrzymanie 550 połączeń na dobę od 1 kwietnia br. oraz ewentualne wycofanie od 1 lipca b.r. ok. 43 pociągów a nie 160, jak pierwotnie zakładała spółka PKP. Kolejnym krokiem będzie już ustalenie konkretnych połączeń do wycofania. 2. Ograniczenie liczby planowanych do wycofania pociągów osiągnięte zostało w negocjacjach Samorządu Województwa z PKP Przewozy Regionalne. Spółka zobowiązała się do zwiększenia przychodów z 94 do 96 mln zł. Obniżone zostaną także roczne koszty spółki ze 198 mln zł do 175 mln zł., m.in. poprzez wycofanie ok. 43 połączeń oraz zmiany w składach pociągów. W ten sposób, dzięki zaangażowaniu stron, deficyt budżetowy spółki PKP zostanie zmniejszony z zakładanych 44 mln do 9 mln zł. 3. Pojawiające się spekulacje o realizacji negatywnego scenariusza zakładającego likwidację 160 połączeń są zatem nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną, a zwłaszcza pasażerów w błąd.