Twarze łączniczek

"Co robi łączniczka" nagrodzona
W warszawskiej Fabryce Trzciny po raz pierwszy (z okazji pierwszych urodzin) TVP Kultura przyznała swoje nagrody. Mamy się czym pochwalić! Nagrodę w Kategorii Literatura otrzymała książka Darka Foksa i Zbigniewa Libery "Co robi łączniczka", wydana przez Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Publikacja ”Co robi łączniczka” scala tekst Darka Foksa w spójną opowieść, traktującą o osamotnieniu ludzkiej duchowości w materialnym świecie, który – zgodnie ze swoimi antyhumanistycznymi rygorami i zasadami – podporządkowuje sobie, wypacza i wykorzystuje człowieka. 63 opowiadania Darka Foksa, odpowiadające 63 dniom Powstania Warszawskiego, zilustrował Zbigniew Libera słynnymi aktorkami wkomponowanymi w barykady i ruiny warszawskie. Publikacja jest pieśnią pełną tęsknoty za utraconym własnym odbiciem. Za własną twarzą, która istnieje najpełniej w twarzy innego człowieka, niezależnie od czasu i historycznego wymiaru egzystencji. Darek Foks jest poetą i prozaikiem, redaktorem działu prozy miesięcznika „Twórczość”, natomiast Zbigniew Libera należy do najciekawszych artystów polskich pokolenia debiutującego w latach 90. Należy do przedstawicieli nurtu „sztuki ciała” i sztuki krytycznej. Książka „Co robi łączniczka” została zrealizowana w ramach XIV edycji Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid. 


tagi: