Niespodzianka dla pasażerów

Nowoczesny pociąg na linie regionalne, porozumienie w sprawie dofinansowania przewozów pasażerskich
Na katowicki Dworzec Centralny PKP wjechał pierwszy w Polsce zmodernizowany pociąg przeznaczony do przewozu pasażerów na liniach regionalnych. Będą nim na co dzień podróżować mieszkańcy Śląska. Na trasy całego kraju wyruszy 75 takich pojazdów. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT Unii Europejskiej. Pociągi te będą kursowały na trasach regionalnych, najczęściej wykorzystywanych. Zmodernizowano ich wnętrza, wyposażono w nowoczesne kabiny sanitarne, unowocześniono przedziały dla podróżnych z większym bagażem. Uroczystość przekazania Województwu Śląskiemu pierwszego zespołu trakcyjnego dla linii regionalnych stała się okazją do parafowania porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i PKP Przewody Regionalne w sprawie zwiększenia dofinansowania kolei regionalnej. Dokument parafował członek Zarządu Wiesław Maras i Jan Tereszczuk, prezes PKP Przewozy Regionalne. Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 27 marca b.r. podjął uchwałę, na mocy której zwiększono dofinansowanie przewozów regionalnych z planowanych 60 mln do 70,2 mln zł. Dla pasażerów, konsekwencją tej decyzji było utrzymanie 550 połączeń na dobę od 1 kwietnia br. oraz ewentualne wycofanie od 1 lipca b.r. ok. 43 pociągów a nie 160, jak pierwotnie zakładała spółka PKP. Ograniczenie liczby planowanych do wycofania pociągów osiągnięte zostało w ramach negocjacji Samorządu Województwa z PKP Przewozy Regionalne. Spółka zobowiązała się do zwiększenia przychodów z 94 do 96 mln zł. Obniżone zostaną także roczne koszty spółki ze 198 mln zł do 175 mln zł., m.in. poprzez wycofanie ok. 43 połączeń oraz zmiany w składach pociągów. W ten sposób, dzięki zaangażowaniu stron, deficyt budżetowy spółki PKP zostanie zmniejszony z zakładanych 44 mln do 9 mln zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zmodernizowany pociąg dla pasażerów