Dyskusja nad przyszłością Tramwajów Śląskich

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Skarbu Państwa Marcinem Warzychą w sprawie przekazania akcji Tramwaje Śląskie S.A. Samorządowi Województwa
W rozmowach uczestniczyli reprezentanci gmin aglomeracji górnośląskiej oraz członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz i Wiesław Maras. Spółka powstała 1 stycznia 2003 r. na skutek komercjalizacji państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach. Prowadzi przewozy tramwajowe na 35 liniach tramwajowych kursujących po 362 km torów rozciągających się na obszarze 15 miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jej akcje w 100 proc. należą do Skarbu Państwa. Trudna sytuacja finansowa firmy skłoniła 12 gmin śląskich do wystąpienia do MSP o przekazanie akcji spółki na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego, a następnie przejęcie ich przez gminy, które zgodziły się dofinansować Tramwaje Śląskie. Stanowisko to poparli radni Sejmiku Województwa Śląskiego, argumentując, że pozostawienie obecnej struktury własnościowej grozi upadkiem firmy, a w konsekwencji zapaścią komunikacyjną w centrum regionu. Podczas spotkania przedstawiciel MSP stwierdził, że przekazanie akcji Samorządowi Wojewódzkiemu rodzi wątpliwości prawne, które uniemożliwiają dokonania tego przed zmianą ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Obecnie trwają nad nią prace w Senacie. Proponowane w niej zmiany pozwolą samorządom na występowanie o nieodpłatne przekazanie im akcji spółek Skarbu Państwa o charakterze komunalnym. W dyskusji przedstawiciele miast zwracali uwagę na stopień dekapitalizacji majątku Tramwaje Śląskie, który – przy dalszym przeciąganiu decyzji o przejęciu akcji przez gminy - grozi upadłością firmy. Obecny stan prawny sprawia, iż miasta nie mogą wesprzeć finansowo remontów torowisk. W konsekwencji na modernizowanych ulicach pozostają stare torowiska, które już wkrótce nie będą się nadawały do eksploatacji. Brakuje także pieniędzy na bieżące remonty parku maszynowego. „Gotowość przejęcia akcji przez 12 gmin śląskich świadczy o ich poczuciu współodpowiedzialności za przyszłość komunikacji regionalnej, bowiem wiąże się to z poważnymi wydatkami. To kapitał, którego nie można zaprzepaścić.” – akcentowali podczas dyskusji reprezentanci miast Górnego Śląska.