Posiedzenie Komitetu ds. modernizacji WPKiW

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Opracowania Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Spotkaniu przewodniczył członek Zarządu Marian Jarosz.
Podczas posiedzenia przedstawiony został stan prac nad Programem, który zawiera 21 projektów i podprojektów. Ich realizacja powinna przyspieszyć rozwój Parku i dostosować go do oczekiwań społecznych. Sprawą podstawową – mówiono podczas dyskusji - jest wskazanie projektów, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności, tak by uzyskać najlepszy efekt z ich wdrożenia, nie rozpraszając przy tym środków finansowych. Zaliczono do nich modernizację hali wystawowej „Kapelusz”, stworzenie bezkolizyjnej z innymi użytkownikami parku trasy rowerowo-narciarskiej, modernizację Śląskiego Wesołego Miasteczka, budowę parkingów strategicznych, stworzenie systemu monitoringu WPKiW, modernizację Kąpieliska „Fala” i Promenady Gen. Jerzego Ziętka, budowę Parku Aktywnej Rekreacji oraz modernizację Kolejki Linowej „Elka” i Ogrodu Zoologicznego. Uzasadniając wybór tych projektów jako priorytetowych wskazywano, że modernizacja „Kapelusza” i budowa parkingów ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ powinny one przynieść przychody, które będą mogły być przeznaczone na utrzymanie Parku. Społeczny charakter ma z kolei stworzenie systemu monitoringu WPKiW, modernizacja „Elki” i budowa trasy rowerowo-narciarskiej. Projekt Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie przedstawiony zostanie wkrótce Zarządowi Województwa Śląskiego, a na początku czerwca skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa o modernizacji WPKIW