Rozpoczyna się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Od 14 do 15 marca 2001 roku w Gmachu Sejmu Śląskiego odbywa się dwudniowe Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze
Celem spotkania jest zainicjowanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami Województwa Śląskiego i kraju Północnej Nadrenii-Westfalii oraz rozpoczęcie wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Podczas Forum omówione zostaną problemy gospodarki odpadami i rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz komunikacji publicznej. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Technologii i Transportu Północnej Nadrenii-Westfalii oraz reprezentanci ponad 20 niemieckich firm. Zaproszeni zostali także przedstawiciel samorządu terytorialnego oraz firm związanych z transportem i ochroną środowiska.
Program Forum Gospodarczego Śląska i Północnej Nadrenii-Westfalii (14-15 marca 2001):
Środa, 14 marca 2001
godz. 14:00 Uroczyste otwarcie Forum Gospodarczego - dr Jan Olbrycht Marszałek Województwa Śląskiego Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 14:15 "Główne kierunki inwestycyjne w Województwie Śląskim" Lucjan Kępka - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 14:45 "Ekspansja zagraniczna gospodarki Północnej Nadrenii-Westfalii. Wkład w realizację regionalnych celów strategii rozwoju Województwa Śląskiego" Ernst Schwanhold - Minister Gospodarki Północnej Nadrenii-Westfalii. Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz.15:15 Przerwa na kawę
godz. 15:15-16:30 Rozmowy Zarządu Województwa Śląskiego z przedstawicielami Rządu Północnej Nadrenii-Wesfalii Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 15:30 Referaty: 1. "Gospodarka odpadami w Województwie Śląskim" Jan Kozubek - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 2. "Gospodarka wodno-ściekowa w Województwie Śląskim" Krzysztof Trzewicarz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 3. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z perspektywy Województwa Śląskiego" prof. Stefan Godzik - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz.16:00 "Partnerstwo pomiędzy lokalnym samorządem terytorialnym i gospodarką" Detelf Alberts - HochTief Umwelt GmbH Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 16:30 Odczyty z dziedziny Komunikacji: 1. "Inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe" Jacek Stumpf - Dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego 2. "Funkcjonowanie centrów logistycznych" Jerzy Zachara - Prezesa Śląskiego Wolnego Obszaru Celnego Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 17:00 "Tworzenie powiązań logistycznych pomiędzy Północną Nadrenią-Westfalią i Polską Południową" Bernhardt Bünck -Związek Spedycji i Logistyki Północnej Nadrenii Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice Czwartek, 15 marca 2001
godz. 9:00 "Oszczędne i efektywne gospodarowanie energią na szczeblu komunalnym na przykładzie Północnej Nadrenii-Westfalii" Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 9:15 "Gospodarka wodno-ściekowa. Gospodarka odpadami w Województwie Śląskim" Jan Kozubek - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego "Ofensywa Północnej Nadrenii-Westfalii w zakresie gospodarki zagranicznej w krajach środkowo i wschodnioeuropejskich" Prof. Dr. Hagenkötter 1. Przykłady regionalnych systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi. 2. Ruch czystej produkcji - możliwości zagospodarowania odpadów przemysłowych w kopalniach Jan Kozubek, Wydział Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 9:15 "Tworzenie zintegrowanego systemu pasażerskiej komunikacji lokalnej w aglomeracji policentrycznej" - warsztaty z zakresu komunikacji. Jacek Stumpf Dyrektor Wydziału. Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Stefan Klusmeier, SCI Verkehr GmbH "Prezentacja KZK GOP - funkcjonowanie, znaczenie Związku w regionie" Przedstawiciel KZK GOP "Trudności nowoczesnego zintegrowanego systemu pasażerskiej komunikacji lokalnej dla regionów policentrycznych oraz rozwiązań w Północnej Nadrenii-Westfalii" p. Kolks - Ministerstwo Gospodarki, Klasy Średniej, Energii i Komunikacji Płn. Nadrenii - Westfalii Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 9:00 Warsztaty w dziedzinie Budownictwa Sala Złota, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 10.00 "Koncepcje i struktury organizacyjne zapewniające utylizację ścieków na obszarach wiejskich" Heinz Maus, Ruhr-Wasserwirtschafts Północnej Nadrenii-Westfalii Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 10.00 Trudności nowoczesnego zintegrowanego systemu pasażerskiej komunikacji lokalnej dla regionów policentrycznych oraz rozwiązań w Północnej Nadrenii-Westfalii- Dr Klaus Vorgang - Kierownik Związku Komunikacyjnego Północnej Nadrenii-Westfalii Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 10:00 Konferencja prasowa z udziałem Ernsta Schwanholda - Ministra Gospodarki Północnej Nadrenii Westfalii oraz Członków Zarządu Województwa Śląskiego Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 10:45 Prezentacje projektów: "Przykrycie koryta otwartego Rawy oraz zagospodarowanie terenów przyległych" oraz "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych" Przedstawiciel UM Chorzowa Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 10.45 "Wypracowanie form współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Północną Nadrenią"Westfalią" - dyskusja z uczestnikami forum Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 11.15 Przerwa na kawę
godz. 11.30 "Finansowanie projektów: doświadczenie oraz modele rozwiązań" Jan Dziekański - Westdeutsche Landesbank (WestLB) Polska. Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 12.15 Przerwa obiadowa
godz. 13.30 Prezentacja projektów firm z dziedziny ochrony środowiska. "Strategia Rozwoju Gospodarki Ściekowej gminy" "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami poprzez składowanie i utylizację dla gmin tworzących porozumienie komunalne" Rozmowy pomiędzy firmami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego z Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii. Prowadzący Prof. Dr. Hagenkötter oraz Jan Kozubek Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
godz. 13.30 Prezentacja projektów z zakresu komunikacji: "Centrum Logistyczne w Gliwicach" Przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego w Gliwicach "Gazyfikacja transportu miejskiego w Bielsku Białej" Przedstawiciel Urzędu Miasta w Bielsku-Białej Rozmowy pomiędzy firmami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego z Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii"Westfalii Prowadzenie Stefan Klusmeier Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
15.00-17.00 Indywidualne spotkania uczestników forum.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przemawia Ernst Schwanhold – Minister Gospodarki Północnej Nadrenii–Westfalii Minister Ernst Schwanhold rozmawia z dziennikarzami Obrady Forum, 14 marca 2001 Konferencja prasowa. Minister Ernst Schwanhol i Wiceprzewodniczący Zarządu Lucjan Kępka