Komunikat personalny

Nowy dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z przejściem Tadeusza Glücksmana na emeryturę, obowiązki Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pełni od dnia 1 marca 2007 Jan Gaj. Jan Gaj jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od dnia 1 stycznia 1999. 1 lipca 1999 został koordynatorem Tymczasowej Placówki Zamiejscowej w Częstochowie, natomiast od 1 sierpnia 2003 do 28 lutego br. zajmował stanowisko Kierownika Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie. Jan Gaj z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Posiada 38-letni staż pracy, w tym 9 lat w administracji państwowej i 8 letni staż w administracji samorządowej.