Śląskie na International Contacts Days w Brukseli

Województwo Śląskie zaprezentowało swoją ofertę inwestycyjną
11-12 marca br., podczas dwudniowego spotkania, zaprezentowana została oferta regionów z różnych stron świata. W tegorocznej imprezie pozycję gościa honorowego uzyskały regiony z Polski – m.in. Województwo Śląskie, Podkarpackie, Wielkopolskie czy Dolnośląskie. Śląskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz lokalnych mediów. Najwięcej pytań dotyczyło możliwości nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy firmami belgijskimi a firmami z Województwa Śląskiego. Interesowano się również szansami podjęcia działalności gospodarczej. International Contacts Days towarzyszyły konferencje tematycznie powiązane z inwestycjami oraz z problematyką migracji światowej. Część przewidzianą dla reprezentacji z Polski otworzył oraz prowadził I Radca w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli Jacek Piłatkowski. Do wygłoszenia prelekcji o atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu został zaproszony przedstawiciel Województwa Śląskiego, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej – Tadeusz Adamski.