Drogową Trasą Średnicową na wschód

Miasta muszą określić swój udział w kosztach współfinansowania inwestycji
W gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbyło się robocze spotkanie w sprawie realizacji projektu „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza”. Uczestniczył w nim członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk i przedstawiciele miast, przez które ma przebiegać projektowany odcinek DTŚ, tj. Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Będzina oraz Dąbrowy Górniczej. Przypominamy, że 31 września 2004 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i pięcioma miastami w sprawie przygotowania i realizacji Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Dąbrowa Górnicza. Pod względem funkcji i parametrów technicznych ma ona odpowiadać realizowanej obecnie DTŚ Katowice-Gliwice i być jej kontynuacją. Koszt inwestycji szacuje się na 1 mld 600 mln zł, w tym na same roboty przygotowawcze 280 mln zł. Nie można w tym przypadku liczyć na poważniejsze wsparcie ze strony Unii Europejskiej, bowiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można pozyskać na ten cel zaledwie około 25 mln euro, czyli 5 proc. kosztów całej inwestycji. Podczas spotkania ustalono, że do końca czerwca br. miasta określą, ile w ciągu najbliższych 3 lat przeznaczą środków na prace przygotowawcze, natomiast Urząd Marszałkowski przygotuje na tej podstawie aneks do porozumienia z 2004 r. Są to poważne kwoty, bo ogół wydatków na ten cel, w przypadku Katowic szacowane jest na 30 mln zł, Sosnowca – 95 mln zł, a Dąbrowy Górniczej – 72 mln zł. Miasta oszacują także skalę wydatków na roboty budowlane. Samorząd Województwa zobowiązał się do wyznaczenia zakresu pomocy w sfinansowaniu tej inwestycji.