Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego obradowała Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Sławomir Kowalski. WRBRD działa przy Marszałku Województwa Śląskiego jako zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada opracowuje m.in. regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i opiniuje projekty aktów prawa miejscowego w tej dziedzinie. Zatwierdza także plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i inicjuje kształcenie kadr w tym obszarze. Rada liczy 25 członków. Podczas posiedzenia wicemarszałek Sławomir Kowalski wręczył nominacje członkom Rady, m.in. Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Januszowi Skulichowi i dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewowi Taborowi. Podczas posiedzenia Rada przyjęła informację Komendanta Wojewódzkiego Policji o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w regionie w roku ubiegłym oraz sprawozdanie z działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego. Zatwierdzono także plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nominacje odbiera nadbryg. Janusz Skulich.  Obrady otworzył wicemarszałek Sławomir Kowalski.