Sesja pod znakiem przygotowań do EURO 2012

Sejmik udzielił poparcia dla działań zmierzających do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Województwie Śląskim
VIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęła się od przekazania na ręce marszałka Janusza Moszyńskiego flagi olimpijskiej IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Śląsk –Beskidy 2009. Weźmie w nim udział około 2 tys. zawodników do lat 18 oraz gości reprezentujących 45 kraje. Wioska olimpijska usytuowana zostanie w Szczyrku i Wiśle. Trwają obecnie prace nad modernizacją obiektów sportowych, m.in. skoczni narciarskiej w Szczyrku oraz tras narciarskich w Wiśle Istebnej. Następnie informację o stanie bezpieczeństwa w Województwie Śląskim przedstawił inspektor Marek Karolczyk, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Od stycznia do kwietnia 2007 r. w Województwie Śląskim odnotowano 55 911 przestępstw, tj. o 7 proc. więcej niż a analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie osiągnięto najwyższy wskaźnik wykrycia przestępstw w ciągu ostatnich lat. Więcej ujawniono sprawców przestępstw narkotykowych, gospodarczych i korupcyjnych. Wskaźniki wykrycia w przypadku tych przestępstw pozostają niezmiennie na wysokim, niemal 100 proc. poziomie. O efektywnej pracy służby prewencji świadczy m.in. utrzymująca się wysoka liczba zatrzymanych na gorącym uczynku. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2006 odnotowano więcej wypadków, rannych oraz ofiar śmiertelnych będących skutkiem zdarzeń w ruchu drogowym. Nadal utrzymuje się duża liczba kierowców zatrzymanych na jeździe pod wpływem alkoholu. Tomasz Janeczek, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, omówił działalność Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach oraz podległych prokuratur okręgowych i rejonowych w 2006 roku. Prokuratorzy koncentrowali się na represji karnej i ograniczaniu zjawiska przestępczości, w tym zwłaszcza najbardziej groźnej – zorganizowanej. Na terenie działania prokuratur apelacji katowickiej odnotowano w minionym roku spadek przestępstw o 5,1 proc., w tym przede wszystkim czynów o charakterze kryminalnym. Wzrosła natomiast liczba przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko rodzinie. O ponad 30 proc. zwiększyła się liczba przestępstw o charakterze gospodarczym. Od czterech lat wzrasta wykrywalność sprawców przestępstw. W 2006 roku wynosiła ona – 56 proc. Stan przygotowań Samorządu Województwa do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 przedstawił marszałek Janusz Moszyński. „Przedstawiciele rządu potwierdzają, że w Polsce mecze będą organizowane w sześciu miastach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Jako jedyny Samorząd Województwa jesteśmy właścicielami stadionu, pozostałe obiekty jeszcze nie istnieją lub są własnością miast. Do 22 maja br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma opracować strategię wykorzystania funduszy europejskich na organizację EURO 2012. Ponadto rząd zamierza przeznaczyć około 400 mln euro na sfinansowanie budowy i rozbudowy stadionów. Zarząd Województwa przygotował listę zadań, które będą ubiegały się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w związku z organizacja EURO 2012.” – mówił m.in. marszałek Moszyński. Przedstawił także harmonogram prac związanych z najpoważniejszym zadaniami, tj. wykonaniem zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego oraz wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisania tzw. umowy stadionowej na finałowe rozgrywki Mistrzostw Europy pomiędzy Województwem Śląskim, a związkami piłki nożnej Polski i Ukrainy. Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą powołania Komitetu Honorowego „Śląskie Euro 2012”, do udziału w którym zaprosił wybitne osobistości życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu. Zwrócił się także do firm z propozycją realizacji wspólnych inwestycji na Stadionie Śląskim i wokół niego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Sejmik udzielił poparcia dla działań zmierzających do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Województwie Śląskim. Radni przyjęli Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego. Podjęli także uchwałę o likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej. Sejmik przerwał obrady do dnia 21 maja br. Podjęta zostanie wówczas m.in. debata nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2009 oraz związanych z nim zmian w budżecie Województwa Śląskiego.