Nagroda i wyróżnienie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, odebrał w trakcie uroczystości otwarcia targów „Autostrada Polska” w Kielcach nagrodę „Polskie Drogi XXI”, której patronem jest Ministerstwo Transportu
Statuetka przyznana została przez redakcję gazety „Polskie Drogi” i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. ZDW w Katowicach został wyróżniony w kategorii osiągnięcia w zarządzaniu siecią drogową. W latach 2005-2007 na jego zlecenie wykonano badania konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu eksploatacji dróg wojewódzkich na terenie Śląska. Przeprowadzona akcja, obejmująca całą sieć drogową podlegającą jednemu zarządcy, była pierwszą tak nowatorską w skali całego kraju. Zastosowana przez ZDW w Katowicach metoda daje obiektywną informację zawierającą oprócz stanu technicznego nawierzchni, dane o konstrukcji oraz zakres niezbędnych wzmocnień dla przeniesienia aktualnych obciążeń. Podjęte działania miały na celu uzupełnienie ewidencji dróg o informacje konieczne dla efektywnego planowania remontów i inwestycji. Ponadto wykonane pomiary umożliwiły rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania eksploatacją nawierzchni oraz racjonalizację wydatkowania środków publicznych. Katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest jednym z dwóch Zarządów Dróg Wojewódzkich w całej Polsce, który posiada certyfikat potwierdzający stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Sieć śląskich dróg wojewódzkich obejmuje ponad 1200 kilometrów i jest jedną z najlepiej zarządzanych sieci w kraju. Zbigniew Tabor pełni funkcję dyrektora ZDW w Katowicach od czasu powstania tej instytucji, tj. od 1 czerwca 1999 roku, jest też Przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP oraz Przewodniczącym Komitetu Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych - Polskiego Kongresu Drogowego.