Przed Euro 2012 o śląskich drogach

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie marszałek Janusz Moszyński spotkał się z Ministrem Transportu Jerzym Polaczkiem.
Gospodarzem spotkania był prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty, obecni byli przedstawiciele okolicznych gmin. Spotkanie dotyczyło koncepcji budowy nowego połączenia drogowego między Bytomiem a obwodnicą Tarnowskich Gór, z pominięciem części Piekar Śląskich i dzielnicy Świerklańca – Orzech. Minister Jerzy Polaczek przypomniał, że przed rokiem samorządy gminne i powiatowe zobowiązały się do współdziałania w wytyczeniu i budowie tej trasy drogowej. Nie znalazła się ona wśród projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych. Marszałek Janusz Moszyński zadeklarował wolę współfinansowania opracowania części dokumentacji projektowej, po warunkiem, że gminy także włączą się do tych prac organizacyjnie. Opowiedział się za budową nowego ciągu drogowego, zaczynającego się w Chorzowie - z ominięciem jego centrum - i wyprowadzającego ruch drogowy do obwodnicy Tarnowskich Górach. Przyjęto, że dla uzgodnienia przebiegu drogi ekspresowej S11, który został zgłoszony przez Starostę Tarnogorskiego, Urząd Marszałkowski zainicjuje spotkanie przedstawicieli zainteresowanych samorządów z Generalna Dyrekcją Dróg i Autostrad. Prowadzone będą również rozmowy z przedstawicielami gmin w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji projektowej budowy tej drogi.