Z Austriakami o przeciwdziałaniu bezrobociu

Projekt Fundacji Pracy sprawdza się na śląskim gruncie.
W gmachu Sejmu Śląskiego wicemarszałek Sławomir Kowalski spotkał się z delegacją Rządu Krajowego Górnej Austrii i Ogólnoaustriackiego Stowarzyszenia Wspierania Pracy i Zatrudnienia FAB. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy Republiki Austrii. Obecna była Konsul Generalna Austrii w Krakowie Hermine Poppeller. Wizyta związana jest z odbywającą się w Głównym Instytucie Górnictwa konferencją poświęconą wdrożeniu polsko-austriackiego projektu „Doradztwo i szkolenie zawodowe dla mieszkańców Katowic dotkniętych przemianami restrukturyzacyjnymi z wykorzystaniem austriackiego modelu Fundacji Pracy”. W jej trakcie podsumowane zostaną dotychczasowe wyniki wdrażania tego projektu. Jest on skierowany do 100 osób zagrożonych utratą pracy, krótkotrwałym bezrobociem oraz osób bez stałej umowy o pracę. Dla każdego uczestnika opracowana została indywidualna ścieżka kariery zawodowej, dostosowana do jego predyspozycji oraz potrzeb inwestycyjnych miast Górnego Śląska i lokalnego rynku pracy. Wszyscy otrzymali możliwość uczestniczenia w kursach informatycznych i językowych. Podczas rozmów zwrócono uwagę, że austriacki model Fundacji Pracy sprawdza się na gruncie śląskim. Dzięki niemu pracę znalazły dotychczas 54 osoby. Projekt będzie kontynuowany do końca 2007 roku. Projekt jest efektem bliskiej współpracy Głównego Instytutu Górnictwa i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Pracy i Zatrudnienia z Ogólnoaustrackim Stowarzyszeniem Wspierania Pracy i Zatrudnienia.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Od lewej Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Adamski, Wicemarszałek Sławomir Kowalski oraz Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie Hermine Poppeller  Spotkanie w Gmachu Sejmu Śląskiego poprzedziło konferencję nt. rynku pracy