Spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody Żylińskiego

Współpraca transgraniczna pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Żylińskim
20 kwietnia 2001r. w Żylinie (Republika Słowacka) Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się z Wojewodą Żylińskim Antonem Straką. Omawiano kwestie związane z wprowadzaną w naszym kraju reformą administracji publicznej. Słowacja przygotowuje się obecnie do jej przeprowadzenia. Trwa dyskusja nad projektem ustawy wprowadzającej samorząd regionalny. Rozmawiano o planowanej modernizacji układu komunikacyjnego łączącego nasze kraje oraz o możliwościach zgłaszania w kolejnych edycjach PHARE CBC wspólnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji dróg łączących Bielsko, Żywiec, Czadcę i Żylinę. Ich modernizacja umożliwi poprawę kontaktów handlowych, kulturalnych i turystycznych. W czasie spotkania omawiano kwestie dotyczące współpracy międzyregionalnej w zakresie wymiany kulturalnej, naukowej, ochrony środowiska i turystyki. Strona słowacka przedstawiła projekt utworzenia w Cadcy liceum z wykładowym językiem angielskim, w którym będzie się uczyć młodzież pochodząca z państw grupy wyszehradzkiej. Poruszono również temat wymiany studentów. Zaproponowano organizację festiwalu kultury będącego uzupełnieniem organizowanego w Wiśle Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Podczas spotkania dyskutowano nt. możliwości inwestycyjnych obu regionów. Uzgodniono, iż jesienią br. odbędzie się w Katowicach wystawa gospodarcza z udziałem przedsiębiorstw z Kraju Żylińskiego połączona z seminarium na temat możliwości prowadzenia inwestycji i eksportu produktów śląskich na rynek słowacki. "Jako były burmistrz Cieszyna wiem jak ważna jest współpraca transgraniczna. Dlatego chcę, aby Województwo Śląskie zawarło porozumienie z partnerem regionalnym po stronie słowackiej" - powiedział podczas konferencji prasowej Marszałek Olbrycht.