Sztab Organizacyjny EURO 2012

Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski powołali Wojewódzki Sztab Organizacyjny EURO 2012.
Będzie on koordynował całością prac związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Honorowym przewodniczącym Sztabu został Antoni Piechniczek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, a współprzewodniczącymi: Janusz Moszyński - Marszałek Województwa Śląskiego i Tomasz Pietrzykowski - Wojewoda Śląski. W skład Sztabu weszli także prezydenci miast – współgospodarze EURO 2012: Marek Kopel – prezydent Chorzowa, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Kazimierz Górski – prezydent Sosnowca oraz Zygmunt Frankiewicz – przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ponadto członkami Sztabu zostali m.in.: Wiesław Maśka – Wicewojewoda Śląski, Arkadiusz Pawełczyk - Komendant Wojewódzki Policji, Rudolf Bugdoł – Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Marek Szczerbowski – Dyrektor WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Koordynatorem prac Sztabu został Jacek Stumpf – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu UM.