Minister przekazał Tramwaje Śląskie gminom

W Rondzie Sztuki w Katowicach Minister Skarbu Wojciech Jasiński podpisał umowę o nieodpłatnym przeniesieniu własności 100 % akcji Tramwajów Śląskich S.A. na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
Ze strony KZK GOP dokument podpisali: Roman Urbańczyk Przewodniczący Zarządu KZK GOP oraz Piotr Uszok Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP, Prezydent Katowic. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem kilkuletnich starań gmin należących do KZK GOP o przejęcie od Skarbu Państwa akcji spółki, która powstała 1 stycznia 2003 r. na skutek komercjalizacji państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach. Jej akcje w całości należały do Skarbu Państwa, tym samym gminy nie mogły wspierać finansowo spółki. Skutkowało to następnie coraz gorszą jakością usług (przestarzały tabor, brak remontów torowisk itd.). Jednak po nowelizacji ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, gdy pojawiła się możliwość przekazania akcji związkowi gmin, KZK GOP natychmiast skierował do Ministra Skarbu Państwa odpowiedni wniosek. Zaraz po przejęciu akcji KZK GOP chce przygotować program naprawy infrastruktury tramwajowej oraz złożyć wnioski o dofinansowanie tych działań z funduszy Unii Europejskiej. W podpisaniu umowy uczestniczył Jarosław Kołodziejczyk Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwszy tramwaj który przejechał przez rondo po podpisaniu umowy przyozdobiono szarfami „Tramwaje Śląskie są Śląskie” Podpisanie umowy Uroczystość odbyła się w „Rondzie sztuki” w Katowicach Goście uroczystości mieli okazję przejazdu zabytkowym tramwajem