W poszukiwaniu pracy

Europejskie targi przedsiębiorczości, pracy i edukacji
14 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00 w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędą się Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. Jest to czwarta edycja imprezy organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W roku ubiegłym w targach wzięło udział 71 wystawców z 7 krajów Unii Europejskiej. Zaprezentowano ponad 2700 ofert pracy, targi odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających. Po raz drugi targi będą miały szerszy wymiar, za sprawą pracodawców i przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad tegoroczną imprezą targową przyjęli Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński i Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski. W targach udział wezmą powiatowe urzędy pracy z regionu, pracodawcy krajowi oraz zagraniczni. Prezentowane będą między innymi oferty zatrudnienia z Francji, Finlandii, Norwegii, Czech, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Osoby zainteresowane będą mogły poznać warunki pracy w Hiszpanii, Francji, Finlandii, Norwegii, Słowacji i Republice Czeskiej. Bogata będzie oferta instytucji szkoleniowych i edukacyjnych. Swój udział potwierdziło 16 śląskich uczelni wyższych. Zapowiedzieli się także przedstawiciele Krajowego Centrum EUROPASS, którzy zaprezentują dokumenty aplikacyjne, ułatwiające komunikację na rynku pracy. Podczas warsztatów „Masz kwalifikacje, zdobądź sympatię” pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wyjaśnią, jaką rolę mogą odgrywać słowa i gesty w rozmowie z pracodawcą. Przedsiębiorcy i pracodawcy uczestniczący w Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji będą mogli bezpłatnie skorzystać z możliwości dotarcia z informacją o wolnych miejscach pracy do kandydatów z terenu całego województwa, spotkać się z przedstawicielami m.in. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw, Izby Rzemieślniczej i Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Regionalnej Izby Gospodarczej. Uzyskają także informacje o możliwościach wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy (np. refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, refundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Równolegle z sesją wystawienniczą odbędzie się spotkanie „Programy dotacji Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013”, prowadzone przez Górnośląską Agencję Rozwoju Lokalnego w Katowicach. Pracownicy Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach poprowadzą prezentację „EFS – perspektywa 2007 – 2013 szansą na rozwój zasobów ludzkich w regionie”, wyjaśniając między innymi, jak skutecznie pozyskać środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o targach na stronie WUP