Sesja pod znakiem zmian w składzie prezydium i komisji sejmiku

Radni Platformy Obywatelskiej wycofali wniosek o odwołanie z funkcji marszałka Janusza Moszyńskiego
IX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego upłynęła pod znakiem zmian w składach prezydium i komisji Sejmiku. Na wstępie przewodniczący Sejmiku Piotr Zienc poinformował, że 15 radnych Platformy Obywatelskiej wycofało wniosek o odwołanie z funkcji marszałka Janusza Moszyńskiego. W związku z tym zdjęto ten punkt obrad z porządku sesji. Na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej radni odwołali wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Majera (PiS). Nowym wiceprzewodniczącym wybrano Marcina Kędrackiego (PO). W tej części obrad podjęto także uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji: Rewizyjnej, Budżetu, Skarbu i Finansów, Edukacji, Nauki i Kultury, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz odwołano doraźna Komisję ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komisję ds. Polityki Gospodarczej. Kwestia obsady personalnej Komisji nie była jednak przedmiotem obrad tej sesji. Sejmik powołał doraźną Komisję ds. monitorowania przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W jej skład weszli radni: przewodniczący – Antoni Piechniczek; wiceprzewodniczący: Andrzej Szewiński, Włodzimierz Skalik, Cezary Stryjak; członkowie – Marian Jarosz,Krzysztof Stachowicz, Wojciech Zamorski oraz Jerzy Ziętek. Radni przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw wobec zamiaru likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętej w projekcie reformy finansów publicznych. „Zasady działania Funduszu, niskoprocentowe pożyczki i bezzwrotne dotacje umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego każdego szczebla, podmiotom gospodarczym, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym podejmowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska naturalnego, na rzecz mieszkańców” – czytamy w oświadczeniu. Przypomniano, że tylko w 2006 roku Fundusz wsparł działania proekologiczne kwotą 370 mln zł i z tych środków finansowane są wyjazdy zdrowotne uczniów na tzw. zielone szkoły. Przyjęto także oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie służby zdrowia. Czytamy w nim m.in.: ”Sejmik Województwa Śląskiego wyraża sprzeciw wobec zaniechania dokonania zmian w algorytmie podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne oddziały wojewódzkie. Obowiązujące obecnie zasady dyskryminują Śląski Odział Wojewódzki NFZ, a co za tym idzie – cały regionalny system ochrony zdrowia”. Poparto również postulaty przedstawicieli zawodów medycznych w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia i zwiększenia nakładów na tę sferę działalności państwa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonał badania stanu technicznego podległych mu dróg oraz mostów i wiaduktów. Obejmowały one m.in. natężenie ruchu i ocenę stanu nawierzchni. Z przeprowadzonych analiz wynika, że znaczna część dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich zbliża się do granicy eksploatacji. Grozi to koniecznością wprowadzenia ograniczeń ruchu. Niewiele ponad 10 proc. dróg jest w dobrym stanie (tzw. klasa A) lub w stanie wymaganym (klasa B). Pozostałe zaliczono do złego stanu (klasa C) lub krytycznego (klasa D). Wymagania dopuszczalnych obciążeń spełnia zaledwie 2,6 proc. wiaduktów i mostów istniejących na drogach wojewódzkich. Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich przygotował wieloletni program inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich na lata 2007 – 2010 ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Podzielono go na takie obszary, jak: „jezdnie”, „obiekty inżynierskie”, „skrzyżowania”, „chodniki”, „projekty”. Prognozowane koszty tego programu szacuje się na ponad 1 mld zł. Radni przyjęli „Ramowy plan przedsięwzięć na drogach wojewódzkich w latach 2007-2010”. Sejmik podjął uchwałę o utworzeniu w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich pracowni hodowli komórek i tkanek in vitro z bankiem tkanek. Skuteczne leczenie pacjentów poparzonych wymaga przeszczepów skóry, jednak w przypadkach, kiedy doszło do uszkodzenia więcej niż 60 proc. powierzchni ciała, brakuje miejsc do jej pobrania. Dla tych ofiar wypadków jedyną skuteczną metodą leczenia jest wykonanie przeszczepów substytutów skóry, wyhodowanych z komórek pobranych od samego pacjenta. Szacuje się, że rocznie można będzie wykonywać około 200 tego typu zabiegów, w tym około 130 w siemianowickim szpitalu. Radni zdecydowali także o utworzeniu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Jego powstanie sprawi, że placówka ta stanie się pełnoprofilowym szpitalem neuropsychiatrycznym. Gmina Pszczyna uchwałą Sejmiku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 250 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie. Pozwoli to na przygotowanie projektu renowacji tego obiektu do Regionalnego Programu Operacyjnego. Sejmik zaakceptował zwiększenie wydatków z budżetu województwa o kwotę ponad 8 mln 488 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie projektu promującego Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionie”. Ponadto, ponad 2 mln zł przeznaczono na pomoc finansową dla Zabrza na realizację Drogowej Trasy Średnicowej.