Wspólne inwestycje drogowe

Zarząd Województwa Śląskiego zawarł porozumienia z kilkoma gminami w sprawie budowy i modernizacji dróg przebiegających przez ich tereny
Gmina Kroczyce zadeklarowała opracowanie w bieżącym roku projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową Drogi Wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach. Szacunkowy koszt zadania wynosi 120 000 zł, z czego 100 000 zł pochodzić będzie z budżetu województwa, a 20 000 zł ze środków gminnych. Na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Niepodległości i Rybnickiej z ulicami Wilsona i Michalskiego w Knurowie, który wyceniono na 130 000 zł, gmina przeznaczy 52 000 zł, a reszta pochodzić będzie z budżetu województwa. Zawarto także umowę z Gminą Knurów na budowę chodnika Drogi Wojewódzkiej nr 924 w Knurowie. Koszt tej inwestycji szacuje się na 1 750 000 zł, z czego 160 000 zł pochodzić będzie z budżetu gminnego. Także z gminami Konopiska, Pszów i Pietrowice Wielkie zawarto porozumienia w sprawie współfinansowania i wykonania niektórych inwestycji drogowych. Przewidywany koszt opracowania projektu i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową Drogi Wojewódzkiej 907 w Konopiskach wynosi 330 000 zł. W 2007 r. gmina i Samorząd Województwa przeznaczą na ten cel po 15 000 zł. W przyszłym roku z budżetu województwa sfinansowane zostaną pozostałe koszty tej inwestycji, czyli 300 000 zł. Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi 933 w Pszowie kosztować będzie około 2 500 000 zł. W tym roku wydatki na ten cel z budżetu województwa wyniosą 940 000 zł, a 60 000 z budżetu gminy. W 2008 r. Samorząd Województwa przeznaczy na tę drogę pozostała kwotę 1 500 000 zł. Opracowanie projektu i budowa chodnika drogi 416 w Pietrowicach Wielkich oszacowano na 240 000 zł. W roku bieżącym gmina i Samorząd Województwa wyasygnują po 30 000 zł, w 2008 roku 150 000 zł pochodzić będzie z budżetu województwa, a 30 000 zł z funduszy gminnych.