Nowy terminal dla pasażerów

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Pyrzowice odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego terminalu. Uczestniczyli w niej: marszałek Janusz Moszyński, Minister Transportu Jerzy Polaczek, wojewoda Tomasz Pietrzykowski i prezydent Katowic Piotr Uszok.
„Obecnie o atrakcyjności i konkurencyjności zarówno państw, jak i poszczególnych regionów, bardziej nawet niż poziom rozwoju gospodarki, decyduje nowoczesny i sprawnie funkcjonujący system transportu i komunikacji. Samorząd Województwa dostrzega rolę i znaczenie pyrzowickiego portu dla rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności naszego regionu. Koncentruje się ona na poprawie dostępności do lotniska poprzez budowę nowych połączeń z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, co przyczyni się do rozwoju portu i dalszego wzrostu liczby pasażerów i przewożonych ładunków” – powiedział marszałek Janusz Moszyński podczas uroczystości otwarcia. Stwierdził także, że port lotniczy jest obecnie wizytówką regionu. Koszt inwestycji wybudowanej zgodnie z wymogami porozumienia z Schengen wyniósł około 80 mln zł. Dzięki temu powierzchnia użytkowa terminali wzrosła z 7,6 tys. do 21,3 tys. m2, co umożliwi roczne odprawianie w komfortowych warunkach do 3,6 mln pasażerów. W ten sposób katowickie lotnisko znalazło się na pierwszym miejscu wśród polskich regionalnych portów lotniczych. W nowym budynku znajdują się nowoczesne dla pasażerów systemy informacji wizualnej. W tym celu zamontowano m.in. dwie, wielkoformatowe tablice ciekłokrystaliczne, monitory nad stanowiskami check-in oraz we wszystkich strefach, gdzie przebywają podróżni. Nowy budynek jest także w całości przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano w nim m.in. windy, które pozwalają na dotarcie na każdą z trzech kondygnacji budynku zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i wolnocłowej. Atrakcją dla korzystających z terminalu jest najdłuższy w Polsce taras widokowy o długości 180 m. Aby sprostać zapotrzebowaniom linii lotniczych wkrótce ruszy rozbudowa płyt postojowych dla samolotów. Bardzo zaawansowane są także prace koncepcyjne nad budową nowego terminalu pasażerskiego i cargo, a także nowej drogi startowej. W ten sposób pyrzowicki port lotniczy – jako pierwszy w kraju – spełni wymogi porozumienia wykonawczego z Schengen. Wszystko to wymaga dużych nakładów finansowych. Jedną z możliwości dofinansowania uzyskano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008. Projekt GTL „Rozbudowa regionalnego portu lotniczego GTL MPL Katowice w Pyrzowicach” o łącznej wartości 21,8 mln zł otrzymał z budżetu państwa 8,7 mln zł. Planowana modernizacja ma obejmować m.in.: budowę drogi pożarowej, płyty postojowej dla samolotów, zakup łączności bezprzewodowej oraz rozbudowę centrum monitoringu. Nowy terminal poświęcił ks. bp Adam Śmigielski. Odsłonięto płytę upamiętniającą stacjonowanie na terenie lotniska 39 pułku lotnictwa myśliwskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 W uroczystości uczestniczył marszałek Janusz Moszyński  W czasie otwarcia odsłonięto płytę upamiętniającą stacjonowanie 39 pułku lotnictwa  Goście obejrzeli prezentację w technologii 3D