Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP

Piotr Zienc, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, uczestniczył w pierwszym w tej kadencji samorządu województwa Forum Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Kancelarii Biur Sejmików Województw RP.
Odbyło się ono w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W czasie spotkania przewodniczący Sejmików dyskutowali na temat Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Omawiano także problematykę współpracy transgranicznej i międzyregionalnej województw. Uczestnicy Forum wzięli udział w uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego o współpracy międzyregionalnej.