Śląska Karta Usług Publicznych – więcej niż bilet elektroniczny

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych jest powiązany z systemem wspomagania zarządzania transportem publicznym w Aglomeracji Górnośląskiej. Złożony charakter przedsięwzięcia jest dużym wyzwaniem dla wszystkich uczestników, także w zakresie źródeł finansowania.
Możliwościom wsparcia tego projektu ze środków Unii Europejskiej było poświęcone spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestniczyli w nim marszałek Janusz Moszyński, członek Zarządu Województwa Jarosław Kołodziejczyk, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz prezes Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Roman Urbańczyk. Celem projektu jest stworzenie na bazie karty mikroprocesorowej uniwersalnego nośnika informacji i płatności, akceptowalnego w szerokim wachlarzu świadczonym usług publicznych. Kartą można będzie płacić za komunikację miejską i parkingi. Planowany zakres zastosowań karty jest jednak znacznie szerszy, obejmować będzie muzea, biblioteki, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, jak również płatność podatków lokalnych. Tworzony system jest otwarty. W dowolnym momencie można będzie go bowiem poszerzyć o nowe funkcje. Podczas dyskusji wskazywano konieczność przedefiniowania tego projektu w ten sposób, by spełniał on kryteria działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych”. Wskazano także inne potencjalne źródła finansowania informatycznego wsparcia systemów transportowych, to jest stosowne priorytety i działania Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.