Podpisano porozumienie dotyczące rozwoju portu lotniczego w Pyrzowicach

Porozumienie w sprawie zachowania lotniczego charakteru lotniska Mierzęcice (Katowice-Pyrzowice) przekazywanego Samorządowi Województwa Śląskiego
8 czerwca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht podpisał porozumienie dotyczące portu lotniczego Katowice"Pyrzowice. Sygnatariuszami porozumienie są Województwo Śląskie oraz Wojewoda Śląski, Minister Obrony Narodowej, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Powiaty Będziński i Tarnogórski oraz Gminy Mierzęcice i Ożarowice. Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do współdziałania na rzecz przekazania części lotniska wojskowego Mierzęcice Województwu Śląskiemu, które włączy ten teren do planu zagospodarowania przestrzennego regionu oraz będzie wspierać rozbudowę jego infrastruktury. "Porozumienie jest pierwszą umową, dzięki której wszyscy zainteresowani będą współdziałać na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej naszego regionu" " powiedział podczas uroczystości Marszałek Olbrycht. Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki wyłączeniu z eksploatacji lotniska wojskowego Mierzęcice i utworzeniu w jego części bazy lotniczej dla zadań sojuszniczych NATO. W podpisaniu uczestniczył także Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Gen. Broni Pil. Andrzej Dulęba, Wojewoda Śląski Zygmunt Kucharczyk, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Jan Friedberg, starostowie Wiesław Jędrusik i Antoni Jankowski oraz wójtowie Stanisław Paksa i Grzegorz Czapla. Podpisanie porozumienia było najważniejszym punktem uroczystości z okazji dziesięciolecia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.
Załączniki
Porozumienie w sprawie lotniska Mierzęcice