Przerwa w obradach Sejmiku

Na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej XV Sesja Sejmiku została przełożona na 7 listopada br
Zdaniem radnych obrady Sejmiku mogłyby się wpisać w kampanię wyborczą do parlamentu ze względu na planowane w porządku obrad zmiany w składach komisji Sejmiku oraz rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka. Za zmianą terminu sesji było 23 radnych, przeciw - 22 osoby. Akceptacji radnych nie zyskała propozycja marszałka Janusza Moszyńskiego dotycząca wykluczenia głosowań personalnych i skupienia się na projektach uchwał merytorycznych.