Podsumowano Sportowy Turniej Miast i Gmin 2001

13 czerwca 2001r. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wręczył nagrody uczestnikom "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2001" Województwa Śląskiego
Sportowy Turniej Miast i Gmin to coroczna, jednodniowa impreza odbywająca się w ramach Światowych Dni Sportu. Uczestnictwo w turnieju polega na jak najszerszym udziale mieszkańców miast i gmin w zawodach i zabawach sportowych. Zwycięzcą jest gmina, w której największy odsetek mieszkańców brał aktywny udział w zawodach. Koordynatorem "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2001" na terenie Województwa Śląskiego jest Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa. W rozegranych 30 maja br. zawodach uczestniczyło 597 763 mieszkańców z 36 miast i gmin Województwa Śląskiego. Zostały one podzielone na 5 kategorii, wyznaczonych według ilości mieszkańców. W trakcie uroczystości wręczono puchar "Marszałka Województwa Śląskiego" dla powiatu grodzkiego i ziemskiego za najliczniejszy udział mieszkańców w turnieju. Wyróżnienie to otrzymał w tym roku Sosnowiec, gdzie w zawodach uczestniczyły 60 924 osoby oraz powiat ziemski będziński z 66 898 uczestnikami. Ponadto Wicemarszałek Województwa Śląskiego dr Grzegorz Szpyrka wręczył Aleksandrze Nowak puchar za zdobycie tytułu Wicemistrzyni Europy w taekwon-do ITF.
Załączniki
Lista zwycięskich gmin 


tagi: