Podpisano Kontrakt Wojewódzki

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dr Jerzy Kropiwnicki podpisali Kontrakt Wojewódzki
19 czerwca 2001 o godz. 16:00 w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, w obecności Premiera Jerzego Buzka, Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht podpisał Kontrakt Wojewódzki. Radę Ministrów reprezentował Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dr Jerzy Kropiwnicki Kontrakt Wojewódzki jest umową zawartą pomiędzy samorządem województwa a stroną rządową. Dotyczy on wsparcia finansowego działań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i Programu Wojewódzkiego. Zgodnie z kontraktem celem działań, uwzględniających specyfikę Województwa Śląskiego i jego sytuację społeczno-ekonomiczną, jest wzrost poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu. Kontrakt zawarty został na lata 2001-2002. Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 930,8 mln zł i 27,8 mln euro. Środki pochodzić będą m.in. z budżetu państwa, w tym środki w dyspozycji ministrów właściwych i wojewody, z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu łącznie 395,2 mln zł ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa, 378,1 mln zł i 671 tys. euro ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych i środków pozostających w dyspozycji wojewody oraz 50 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje określone w uchwalonym przez Sejmik Województwa, wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej. 23,5 mln euro pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE. Na realizację programów współpracy przygranicznej PHARE przeznaczone zostanie 3,6 mln euro. Przewidywana wielkość środków udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi łącznie 45,3 mln zł. Samorząd Województwa Śląskiego przekaże na realizację kontraktu 17,3 mln zł, samorządy powiatów 4,2 mln zł, natomiast samorządy gmin 23,8 mln zł. Zgodnie z dokumentem do kontraktu włączone zostają środki na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego, takie jak modernizacja Stadionu Śląskiego, przebudowa sieci tramwajowej w aglomeracji górnośląskiej, rozbudowa Wodociągu Dziećkowice, a także środki dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Szpitala Miejskiego w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku oraz dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach. Kontrakt Wojewódzki