Z samorządowcami o Programie Operacyjnym

Marszałek Janusz Moszyński spotkał się z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów
Celem roboczego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, była prezentacja przygotowań regionu do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Podczas spotkania największym zainteresowaniem jego uczestników cieszył się RPO, który września b.r. uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. Oznacza to, że do 2013 roku na Województwo Śląskie przypadnie 1,7 mld unijnego wsparcia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem już w grudniu br. można się będzie ubiegać o dotacje na rozwój elektronicznych usług publicznych oraz gospodarkę wodno- ściekową. W grudniu także rozpoczną się pierwsze konkursy. Najprawdopodobniej do końca tego roku zostaną także zawarte umowy ramowe z samorządami, które będą realizować tzw. 16 projektów kluczowych oraz 3 duże, które uzyskały wsparcie bez konieczności uczestnictwa w konkursach. Podczas spotkania marszałek Janusz Moszyński zachęcał przedstawicieli samorządów do aktywności w pozyskiwaniu środków w ramach programu Kapitał Ludzki. Na jego realizację region otrzyma ponad 738 mln euro. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach PO KL wyróżniono dwa komponenty: centralny i regionalny. Marszałek mówił także o dwóch inwestycjach priorytetowych realizowanych przez Zarząd Województwa. Należą do nich budowa Nowego Muzeum Śląskiego oraz Modernizacja Stadionu Śląskiego.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Harmonogram pierwszych konkursów