Spotkanie "Akcja: Samorząd Lokalny"

27 czerwca 2001 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka uczestniczył w otwarciu warsztatów organizowanych w ramach programu "Akcja: Samorząd Lokalny"
W czasie spotkań omówiono możliwości wykorzystania potencjału instytucji rozwoju lokalnego oraz funduszy strukturalnych we wdrażaniu strategii rozwoju regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych z Wielkiej Brytanii, agencji rozwoju regionalnego, samorządu terytorialnego oraz radni Województwa Śląskiego. Goście z Wielkiej Brytanii zapoznali się z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz potrzebami i problemami regionu. "Akcja: Samorząd Lokalny" jest inicjatywą rządu brytyjskiego wspierającą integrację Polski z Unią Europejską poprzez rozwój struktur samorządowych w naszym kraju. W ramach Akcji organizowane są w poszczególnych województwach spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń i współpracę międzyregionalną. Warsztaty oraz seminaria są okazją do nawiązywania kontaktów roboczych pomiędzy poszczególnymi regionami brytyjskimi i polskimi.