Mikołaj w Urzędzie Marszałkowskim

Worek słodyczy dla marszałka Janusza Moszyńskiego
Jak co roku, 6 grudnia Gmach Sejmu Śląskiego gościł w swoich murach Świętego Mikołaja. Na spotkanie z Marszałkiem Januszem Moszyńskim św. Mikołaj przybył z Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” z Chorzowa. Podopieczni „Wyspy” prosili św. Mikołaja o przekazanie podziękowań za pomoc przy remoncie sal w Międzynarodowym Domu Spotkań Wolontariuszy ,,Wigilijne Miasteczko”. Remont był możliwy dzięki pieniądzom z licytacji murawy ze ,,Stadionu Śląskiego. Zarząd Województwa wybrał ,,Wyspę” jako jedną z dwóch organizacji, która otrzyma środki finansowe z licytacji. Oprócz życzeń marszałek Moszyński otrzymał także słodycze.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.