XIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego odwołany
Porządek obrad zawierał tylko jeden punkt – odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego. „To już trzeci wniosek o odwołanie mnie z funkcji Marszałka Województwa Śląskiego. Ubolewam, że przez wiele miesięcy było zakłócane sprawne funkcjonowanie samorządu województwa. Dlatego tym bardziej chciałbym podziękować tym wszystkim, zarówno radnym, jaki i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy swoją codzienną pracą wspierali Zarząd Województwa. Uchroniło to region od większych szkód. Żałuję, że z przyczyn pozamerytorycznych, nie doszło do uchwalenia budżetu Województwa Śląskiego. Podobnie, jak w szkole, zadziałała maksyma: Nieważny temat pracy, lecz to, kto ją ocenia.” – powiedział marszałek Janusz Moszyński. W tajnym głosowaniu 32 radnych opowiedziało się za odwołaniem Marszałka Województwa Śląskiego. Reprezentowali oni kluby Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Demokratów, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawicy Rzeczypospolitej. Za pozostawieniem marszałka na stanowisku głosowało 15 radnych z Prawa i Sprawiedliwości oraz Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. W wyniku dodatkowej uchwały, Sejmik - do czasu wyboru nowego zarządu - zwolnił z pełnienia obowiązków: marszałka Janusza Moszyńskiego, wicemarszałka Grzegorza Szpyrkę i Jarosława Kołodziejczyka, członka zarządu. Posiedzenie XIX sesji zostało przełożone do 12 bm. (sobota), kiedy to radni wyłonią nowy Zarząd Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Głosuje radny Wojciech Zamorski  Wyniki glosowania odczytał radny Bogusław Śmigielski