Święto przewodników turystycznych

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Upamiętnia on założenie Światowego Związku Przewodników Turystycznych w trakcie kongresu, który odbył się w 1985 roku w Izraelu.
Podczas spotkania zorganizowanego przez Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego mówiono o zmianach w organizacji szkoleniu przewodników turystycznych. Wynikają one z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Sprowadzają się one do podziału ogółu przewodników na turystycznych i wysokogórskich. W programach szkolenia obowiązkowa jest znajomość całej Europy i kraju pochodzenia przewodnika, a w dalszej kolejności specjalizacje np. w turystyce rowerowej, kajakowej czy dla osób niepełnosprawnych. Posiadanie certyfikatu przewodnika turystycznego staje się niezbędne przy organizacji wycieczek po krajach Unii Europejskiej. Dyskutowano także o roli przewodników w promocji Województwa Śląskiego. Poznawaniu walorów turystycznych i krajoznawczych regionu służy m.in. akcja „Przewodnik czeka”, z której skorzystało w ubiegłym roku ponad 3 tys. mieszkańców województwa. „Program promocji regionu powinien w pierwszej kolejności być skierowany do mieszkańców województwa” – akcentowano. Zwrócono również uwagę na potrzebę poznawania regionu przez młodzież szkolną. Każda klasa – mówiono – powinna przynajmniej raz w roku odbyć jedną wycieczkę po ciekawych trasach turystycznych województwa. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Marian Ormaniec.