Stadion Śląski – jest Inżynier Kontraktu

Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowę z Inżynierem Kontraktu na nadzór nad realizacją zadaszenia widowni oraz dokończeniem niezbędnej infrastruktury Stadionu Śląskiego.
Realizacją zadania w imieniu Samorządu Województwa będzie zajmować się Konsorcjum Firm – Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt - Śląsk z Katowic oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A. ze Szczecina. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie oraz administrowanie realizacją inwestycji. Nadzór będzie obejmować m.in. budowę zadaszenia, wyburzenie wieży dyspozytorskiej, zakończenie robót pod trybuną wschodnią oraz prace związane ze zwiększeniem pojemności widowni Stadionu oraz modernizację tuneli wejściowych. Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in. przygotowanie harmonogramu, koncepcji zarządzania oraz zasady realizacji inwestycji. Konsorcjum będzie odpowiedzialne także za wyłonienie w drodze zamówienia publicznego wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót budowlano- montażowych. Prace nad modernizacją Śląskiego mają zakończyć się końca 2010 roku. Koszt inwestycji wynosi ok. 250 mln zł. Wybór Inżyniera Kontraktu jest dobrą prognozą dla sprawnego przygotowania Stadionu Śląskiego do planowanych rozgrywek EURO 2012. Przypominamy, że pod koniec grudnia 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wystosował zapytania do 13 biur projektowych w Europie o wyrażenie zainteresowania zaprojektowaniem zadaszenia stadionu. Są to firmy, które pracowały przy tworzeniu najbardziej znanych stadionów na kontynencie. W rozmowach wstępnych, które odbyły się od 28 stycznia do 7 lutego br. uczestniczyło osiem biur. Ich celem było zaznajomienie się z doświadczeniem firm w realizacji tego typu projektów oraz możliwościami wykonania zadaszenia Stadionu Śląskiego w określonym przez nas terminie. Wszystkie bura przystały na 6 miesięczny okres realizacji projektu budowlanego i na dalsze 3 miesiące na sporządzenie projektu wykonawczego. Przedstawiciele biur mieli także okazję zapoznania się na miejscu z obiektem. Zaakceptowany został przez nich termin końca 2010 roku na zakończenie inwestycji.