XXI Sesja Sejmiku

Radni wsparli śląskie gminy w modernizacji dróg, przystali także na przekształcenia w szpitalach
Powiatowi Cieszyńskiemu udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości ponad 109 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcula – Kubalonka. Dokończenie remontu tej drogi jest niezbędne do rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Wisła – Istebna, ponieważ będzie ona stanowić objazd związany z wyłączeniem z ruchu drogi wojewódzkiej. Gminie Mstów przekazano 1 mln 100 tys. zł na modernizację drogi gminnej. Jej remont ułatwi odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych, zniszczonych po przejściu w ubiegłym roku trąby powietrznej. Pomoc finansowa Powiatowi Częstochowskiemu w wysokości ponad 365 tys. zł również związana jest z likwidacją skutków ubiegłorocznego kataklizmu. Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na remont dróg i mostu przez rzekę Wartę. Z kolei gmina Pszczyna otrzymała natomiast 225 tys. zł na opracowanie II etapu dokumentacji projektowej Stajni Książęcej, wchodzącej w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie. Pozwoli to gminie na ubieganie się o dofinansowanie tego projektu w ramach RPO. Sejmik podjął także uchwały z sprawie przekształceń w szpitalach podległych Samorządowi Województwa. Radni przystali na likwidację Poradni Dermatologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, której działalność nie jest uzasadniona z punktu widzenia medycznego i ekonomicznego. Zlikwidowane zostaną również poradnie: hepatologiczna, pediatryczna, rehabilitacyjna dla dzieci oraz rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. Poradnie te nie zostały uruchomione z powodu braku możliwości pozyskania przez szpital odpowiedniej liczby specjalistów niezbędnych dla zakontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ. W Szpitalu Kolejowym w Katowicach ulegnie natomiast likwidacji Dział Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej, ponieważ placówka nie posiada wystarczających środków na ich utrzymanie. Dyrekcja szpitala planuje wyłonienie podmiotu zewnętrznego, który będzie kontynuował tę działalność. Do tego czasu pacjenci będą mogli korzystać z usług w tym zakresie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 – Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach. Sejmik nadał statut Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie. Określono też zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacja „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2012”. Odnosząc się do pytań radnych o przyczyny odwołania dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski powiedział, że negatywnie wypadła ocena pracy pani Urbanowicz. O jej wyniku zadecydował sposób ewakuacji szpitala, który jest nadal wyjaśniany przez prokuraturę. „O odwołaniu przesądziła sprawa przekazania miastu Sosnowiec budynku Szpitala nr 2. Postępowanie pani dyrektor utrudniło przekazanie tej nieruchomości. Ponadto szpital ten odnotował największe straty finansowe spośród placówek podległych samorządowi województwa. W listopadzie ubiegłego roku wyniosły one ponad 11 mln 219 tys. zł, a w grudniu ponad 12 mln 400 tys. zł ” – powiedział Mariusz Kleszczewski. Odrębnym wątkiem dyskusji był stan przygotowań Stadionu Śląskiego do organizacji Euro 2012. Marszałek Bogusław Śmigielski poinformował, że Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowę z Inżynierem Kontraktu na nadzór nad budową zadaszenia widowni oraz infrastruktury Stadionu Śląskiego. Realizacją zadania w imieniu Samorządu Województwa będzie zajmować się Konsorcjum Firm – Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt - Śląsk z Katowic oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A. ze Szczecina. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie oraz administrowanie realizacją inwestycji. Nadzór będzie obejmować m.in. budowę zadaszenia, wyburzenie wieży dyspozytorskiej, zakończenie robót pod trybuną wschodnią oraz prace związane ze zwiększeniem pojemności widowni Stadionu oraz modernizację tuneli wejściowych. Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in. przygotowanie harmonogramu, koncepcji zarządzania oraz zasady realizacji inwestycji. Konsorcjum będzie odpowiedzialne także za wyłonienie w drodze zamówienia publicznego wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót budowlano- montażowych. Prace nad modernizacją Śląskiego mają zakończyć się końca 2010 roku. Koszt inwestycji wynosi ok. 250 mln zł. Uczestniczący w posiedzeniu Sejmiku senator Antoni Piechniczek podkreślił, że dobrze się stało, iż Stadion Śląski będzie miał charakter wielofunkcyjny. „Sprawi to, że obiekt ten nie zamrze po mistrzostwach Europy i będzie służył lekkoatletom lub będą na nim organizowane imprezy masowe” – powiedział.