Wizyta Prezydenta Rumunii na Śląsku

W Katowicach odbyło się Polsko-Rumuńskie Forum Gospodarcze
12 lipca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht uczestniczył w obradach Polsko-Rumuńskiego Forum Gospodarczego. Gościem honorowym Forum był Prezydent Rumunii Ion Iliescu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Spraw Zagranicznych Rumunii Mircea Geoana, Minister Przemysłu Rumunii Ion Popescu, Minister Spraw Wewnętrznych Ioan Rus oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tadeusz Donocik, Wojewoda Śląski Wilibald Winkler i przedsiębiorcy z obu krajów. W czasie Forum Marszałek Jan Olbrycht przedstawił Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego. Dyskutowano o możliwościach współpracy gospodarczej, zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego. Mówiono o rozwoju usług transportowych, działalności specjalnych stref ekonomicznych oraz zwiększeniu wymiany turystycznej. Omówiono także kwestie restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Organizatorem Forum była Regionalna Izba Gospodarcza. Marszałek Olbrycht uczestniczył także w spotkaniu Prezydenta Rumunii z rektorami śląskich uczelni, podczas którego omówiono kwestie polsko-rumuńskiej współpracy naukowej.