Konkurs PRO PUBLICO BONO

Przewodniczący Kapituły PRO PUBLICO BONO prof. Andrzej Zoll ogłosił III edycję Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską
Celem Konkursu jest wspieranie nowoczesnego państwa obywatelskiego, promocja aktywności obywatelskiej w wymiarze państwowym, regionalnym i lokalnym oraz kreowanie obrazu Polski jako kraju sukcesu jego obywateli. Konkurs jest uhonorowaniem inicjatyw obywatelskich o charakterze otwartym, realizowanych społecznie - z dobrej woli i w poczuciu obowiązku. Kandydatury mogą być rekomendowane przez samorządy terytorialne oraz instytucje i osoby prywatne. W roku 2001 Konkurs odbywać się będzie w czterech kategoriach. W każdej z nich przyznane będą wyróżnienia honorowe oraz nagrody pieniężne. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht od samego początku wspiera idee konkursu PRO PUBLICO BONO. Szczegółowe informacje oraz zasady konkursutagi: