Otwarto wystawę z akt STASI

29 sierpnia 2001 Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek otworzył w Westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego wystawę pt. "Stasi - strażnik komunistycznego systemu"
Na wystawę złożyły się zbiory Urzędu Pełnomocnika Rządu Federalnego do Spraw Materiałów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD - tzw. Urzędu Gaucka. W uroczystości uczestniczyli także Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Wojewoda Śląski prof. Wilibald Winkler oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Peter Ohr. Współorganizatorem wystawy jest Instytut Pamięci Narodowej.