Obradowało zgromadzenie gmin i powiatów Województwa Śląskiego

Spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych regionu
29 sierpnia 2001 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się zgromadzenie gmin i powiatów Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych regionu. W czasie obrad omówiono kwestie dotyczące realizacji Kontraktu Regionalnego, działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projektu programu ochrony środowiska do roku 2015 oraz funduszy przedakcesyjnych. Podczas zgromadzenia wybrani zostali członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Phare 2000. Do RKS wybrani zostali starostowie: częstochowski - Wiesław Bąk, cieszyński - Witold Dzierżawski, mikołowski - Eugeniusz Wycisło i wodzisławski - Jerzy Rosół oraz przedstawiciele gmin: Bogdan Traczyk - prezydent Bielska-Białej, Adam Fudali - prezydent Rybnika, Andrzej Lech - burmistrz Żarek, Mariusz Żołna -burmistrz Lędzin i Piotr Leksy - zastępca burmistrza Tworogu. Członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego powołani zostaną na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa. Zaprezentowano także projekt utworzenia biura regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.