Staże podyplomowe lekarzy

30 sierpnia 2001 Zarząd Województwa Śląskiego ustalił listę zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów
Zgodnie z obowiązującym prawem lekarze, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, muszą odbyć dwunastomiesięczny staż podyplomowy w zakładach opieki zdrowotnej. Staże rozpoczną się 1 października 2001 oraz 1 marca 2002. Lista zakładów uzgodniona została ze Śląską i Beskidzką Radą Lekarską oraz z częstochowską delegaturą Łódzkiej Rady Lekarskiej. Wykaz zawiera 85 placówek uprawnionych do prowadzenia staży lekarzy medycyny i 71 uprawnionych do staży lekarzy stomatologów z terenu Województwa Śląskiego.
Załączniki
Lista zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów



 


tagi: