Komunikat personalny

Nowy dyrektor wojewódzkich placówek służby zdrowia
Zarząd Województwa Śląskiego powołał nowego dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki Dziecka i Młodzieży w Katowicach. Dyrektorem wymienionych placówek, wybranym w drodze postępowania konkursowego, został Marek Labus. Ukończył on Akademię Medyczną we Wrocławiu. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii i otolaryngologii. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Prawie cała jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była z pracą w służbie zdrowia na terenie miasta i powiatu raciborskiego. Pracował w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, gdzie był m.in. pełnomocnikiem dyrektora ds. kontraktów i usług medycznych, a także w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu pracując na stanowisku starszego specjalisty ds. kontraktowania. Na stanowisko dyrektora Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki Dziecka i Młodzieży w Katowicach został powołany od dnia 1 października 2008 roku, na czas nieokreślony, w wymiarach po ½ etatu.