Konkurs na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach
Kandydaci powinni posiadać co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe w tym minimum trzyletnie doświadczenie w instytucjach rynku finansowego. Preferowane będą osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne i doświadczenie w instytucjach finansowych Unii Europejskiej bądź instytucjach finansowych współpracujących z organami Unii Europejskiej. Wyboru prezesa FG S.A., zgodnie ze statutem spółki, dokona walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dokumenty należy składać do dnia 10 października 2001, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pok. 166).
Załączniki
Szczegóły konkursu