Powstaje program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Zarząd Województwa Śląskiego podpisał porozumienie z Sejmikiem Gospodarczym
1 października 2001 Zarząd Województwa zawarł porozumienie z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Śląskiego, którego celem jest opracowanie "Programu Rozwoju MŚP w Województwie Śląskim do 2006 roku". Dokument zawierać będzie propozycje przedsięwzięć w zakresie rozwoju tego sektora, które zostaną ujęte w "Programie Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2003-2006". Współpraca odbywa się w ramach zawartego w lipcu ubiegłego roku porozumienia.
Załączniki