Porozumienie o współpracy międzyregionalnej

Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego i Obwodu Lwowskiego
5 października 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Michajło Gładij podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Współpraca dotyczyć będzie gospodarki, ochrony środowiska, rolnictwa, kultury, nauki i oświaty, a także turystyki oraz sportu. Duże znaczenie będzie odgrywała wymiana doświadczeń i informacji w zakresie administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym. W ramach współpracy organizowana będzie także wymiana młodzieży. Zarząd Województwa Śląskiego i władze Obwodu Lwowskiego wspierać będą działania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, zarządzania, handlu i usług, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony środowiska, budownictwa, komunikacji i transportu.
Załączniki