Spotkanie z członkami Amerykańskiej Izby Handlowej

Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Siria R. Lopez i Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkali sie z przedsiębiorcami amerykańskimi.
10 października 2001 w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego dr. Jana Olbrychta z członkami Amerykańskiej Izby Handlowej. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek województwa Lucjan Kępka, Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Siria R. Lopez, Dyrektor Oddziału Południowego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce John P. Lynch, a także przedstawiciele firm i instytucji z Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorcy amerykańscy zrzeszeni w Izbie. W czasie spotkania zaprezentowano możliwości inwestowania w Województwie Śląskim, omówiono także dotychczasowe działania oraz aspekty prawne i podatkowe dotyczące inwestowania w Polsce. Zarząd Województwa Śląskiego przedstawił ofertę współpracy z inwestorami amerykańskimi przy realizacji projektów wpisanych do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Dyskutowano także nad potencjałem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz rozwojem technologii IT. Podczas spotkania zaprezentowane zostały instytucje zajmujące się obsługą inwestora oraz informacją gospodarczą w regionie.