Wody termalne

Jaworze, Olsztyn, Rajcza i Ustroń – inwestycje w kąpiele lecznicze i rekreacyjne
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program wykorzystania wód podziemnych w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach województwa śląskiego”. Analizą objęto Brenną, Jaworze, Jeleśnię, Olsztyn, Rajczę oraz Ustroń. Dokument jest opisem warunków geologicznych, właściwości wód podziemnych oraz istniejących odwiertów. Określa także optymalne kierunki wykorzystania dostępnych zasobów podziemnych, koncepcje realizacji potencjalnych przedsięwzięć oraz szacunkowe koszty eksploatacji wód podziemnych. W ten sposób program wykorzystania wód termalnych pozwoli lokalnym władzom samorządowym oraz przyszłym inwestorom na zmniejszenie stopnia tzw. „ryzyka geologicznego”, związanego z osiągnięciem odpowiedniej temperatury wody i wydajności, a co za tym idzie- kosztów przedsięwzięcia. Wykorzystanie wód termalnych dla celów balneo- rekreacyjnych może przyczynic się do rozwoju lokalnego. Może być magnesem dla turystów, tworzyć nowe miejsca pracy oraz rozwinąć nowe formy działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego, jak poszerzenie bazy wypoczynkowej, usługi lecznicze, rehabilitacyjne czy rozrywkowe. Z Raportu wynika, że do najlepiej rozpoznanych geologicznie gmin naleą: Jaworze, Olsztyn, Rajcza i Ustroń. Program opracował Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Załączniki