Pieniądze na restrukturyzację służby zdrowia powinny trafić do województwa

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wystosował do Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego pismo, w którym proponuje przekazanie środków finansowych wszystkim placówkom służby zdrowia, które dokonały restrukturyzacji zatrudnienia
Wczoraj stanowisko w tej sprawie zajął Regionalny Komitet Sterujący, który zdecydowanie odrzucił propozycję Ministra Zdrowia i zażądał przyznania pełnej puli środków finansowych. RKS jednogłośnie opowiedział się za realizacją wcześniejszych ustaleń i propozycji przekazanych Ministrowi Zdrowia i wypracowanych "przez reprezentantów samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli innych organów mających wpływ na organizację służby zdrowia w naszym regionie". Rozwiązanie proponowane przez Marszałka w sytuacji, kiedy placówki poniosły już koszty jest "wyłącznie koniecznym kompromisem". Najbardziej satysfakcjonujące dla województwa byłoby otrzymanie przynajmniej tzw. puli gwarantowanej, tzn. 28,6 mln zł "celem wypełnienia zadań wynikających z programu restrukturyzacji". W piśmie do Ministra Marszałek wskazał też, iż regionalny program zmian w ochronie zdrowia "został społecznie zaakceptowany i może się dalej rozwijać pod warunkiem, że znajdą się środki na jego wsparcie".


 


tagi: