Podpisano Porozumienie z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych S.A.

W Województwie Śląskim powstało Centrum Obsługi Inwestorów
Województwo Śląskie podpisało list intencyjny z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych S.A. w sprawie stworzenia Centrum Obsługi Inwestorów. COI prowadzone będzie przez Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego. Do głównych jego działań będzie należało prowadzenie gospodarczych i inwestycyjnych baz danych, promocja gospodarcza regionu, obsługa inwestora oraz pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. PAIZ przekaże Centrum wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik promocji, przygotowania oferty inwestycyjnej oraz gromadzenia informacji gospodarczych. Obecnie Centrum, które już rozpoczęło działalność, tworzy bazę ofert inwestycyjnych miast i gmin oraz firm z terenu Województwa Śląskiego, która będzie udostępniana potencjalnym inwestorom. Powstanie Centrum jest związane z dużym zainteresowaniem potencjałem inwestycyjnym Województwa Śląskiego. Kontakt: Centrum Obsługi Inwestorów przy Biurze ds. Informacji i Obsługi Inwestora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 KATOWICE, tel. +48 (32) 2078 571, fax +48 (32) 256 32 44, e-mail: investor@silesia-region.pl