Ustalono harmonogram współpracy

Obradowała Komisja Mieszana ds.Współpracy Województwa Śląskiego i Borsod-Abauj-Zemplen
Ustalono, iż w przyszłym roku regiony wezmą wspólnie udział w serii imprez promocyjnych oraz spotkań, podczas których wymieniane będą doświadczenia w zakresie rozwoju regionalnego i integracji europejskiej. W trakcie spotkania podsumowano również dotychczasową współpracę w dziedzinie wymiany gospodarczej i kulturalnej. Zarząd Województwa reprezentowali Marszałek Jan Olbrycht i Wicemarszałek Lucjan Kępka. Stronę węgierską - Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Borsod-Abauj-Zemplen Laczko Laszlone. W spotkaniu udział wzięli również radni Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele polskich i węgierskich organizacji gospodarczych. Obrady poprzedziło spotkanie przedsiębiorców z Polski i Węgier. Było to pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Współpracy Województwa Śląskiego i Borsod-Abauj-Zemplen, powołanej na mocy zawartego 8 kwietnia Porozumienia o współpracy. Zgodnie z nim posiedzenia komisji odbywać się mają dwa razy do roku, na przemian - w Polsce i na Węgrzech.


 


tagi: