Promocja gospodarki Województwa Śląskiego w Wiedniu

Spotkanie w Izbie Gospodarczej Austrii w Wiedniu
W dniach 13-15 listopada 2001 w Izbie Gospodarczej Austrii w Wiedniu odbyła się Impreza Promocyjna Gospodarki Województwa Śląskiego. Celem spotkania była prezentacja możliwości inwestycyjnych Województwa Śląskiego oraz przedstawienie zachodzących zmian ekonomicznym i strukturalnych. Najważniejszym punktem wizyty była sesja plenarna odbywająca się 14 listopada br. Wzięli w niej udział m.in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka, Radca Handlowy Ambasady RP w Wiedniu Mateusz Kujawa, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, Wiceprezydent Katowic Wojciech Gosiewski, Prezydent Bielska-Białej Bogdan Traczyk, Wiceprezydent Częstochowy Jerzy Kocyga, Prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania oraz Prezes Izby Gospodarczej Austrii Christoph Leitl. Wicemarszałek Kępka przedstawił potencjał gospodarczy regionu, realizowane inwestycje oraz możliwości współpracy austriackich i polskich przedsiębiorstw. Przedstawiciele miast zachęcali do inwestowania w swoich gminach. Organizatorem przedsięwzięcia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Biuro Radcy Handlowego w Wiedniu. Honorowy patronat objęli Ambasador RP w Austrii Irena Lipowicz i Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. W czasie Imprezy nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rudą Śląską a okręgiem Molkenalpenvorland oraz spotkanie w Stowarzyszeniu Gospodarczym -organizacji pracodawców prywatnych Austrii.